Online shopping

真空成型工藝最初是在20世紀30年代引入的,並且在越來越多的應用中仍然蓬勃發展。​這項熱成型技術是常用的塑料加工方法之一,過程包括將塑料片加熱後覆蓋於模具上,施加真空壓力並依照模具樣貌塑型。

Brand Mayku
Price 1280(TAX)

Brand Formech
Price 15900(TAX)

Brand Formech
Price 13900(TAX)

Brand Mayku
Price 1280(TAX)
Weight 13kg

Brand Mayku
Price 1280(TAX)

Brand Mayku
Price 1580(TAX)

Brand Mayku
Price 1280(TAX)

side2_mod_top side2_mod_bottom
Back to Top