Online shopping

​Roland 的減法製造產品是銑床加工設備的佼佼者,從藝術到工具製作都能滿足您的需求;不論是購買設備以便製作原型產品,或是需要教學解決方案,三帝瑪精選幾款操作簡單的切割或雕刻設備幫助您製作更完美的切削成品。

Brand Snapmaker
Price 4980(TAX)

Brand Snapmaker
Price 16000(TAX)
Weight 2.2kg

Brand Snapmaker
Original price 21800
Price 19000(TAX)
Weight 2.6kg

Brand Snapmaker
Original price 20800
Price 18000(TAX)
Weight 2.4kg

Brand Snapmaker
Price 600(TAX)

Brand Snapmaker
Price 1080(TAX)
Weight 1.85kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 1kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 0.9kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.6kg

Brand Snapmaker
Price 380(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 680(TAX)
Weight 1.45kg

Brand Snapmaker
Original price 700
Price 660(TAX)

Brand Snapmaker
Price 8000(TAX)
Weight 6.1kg

Brand Snapmaker
Price 16800(TAX)
Weight 12.7kg

Brand Snapmaker
Original price 48000
Price 41000(TAX)

Brand Snapmaker
Original price 800
Price 500(TAX)

Brand Snapmaker
Original price 15200
Price 11000(TAX)
Weight 0.63kg

Brand Snapmaker
Price 2400(TAX)
Weight 0.2KG

Brand Snapmaker
Original price 110000
Price 108000(TAX)

Brand Snapmaker
Original price 19800
Price 17000(TAX)
Weight 2.4kg

Brand Makera
Price 238000(TAX)

Brand Makera
Price 16800(TAX)

Brand Makera
Price 6500(TAX)

Brand Makera
Price 12800(TAX)

Brand Snapmaker
Price 380(TAX)

Brand Roland
Price 514500(TAX)

Brand Roland
Price 199500(TAX)

Brand Snapmaker
Price 19800(TAX)
Weight 22.2kg

Brand Roland
Price 267750(TAX)

side2_mod_top side2_mod_bottom
Back to Top